Skupština

Članovi Skupštine

P O Z I V

Sukladno članku Statuta ŠAK Sisak pozivano Vas na Redovnu godišnju skupštinu ŠAK Sisak koja će se održati u srijedu, 10. siječnja 2018. od 19:00 sati u Športsko – rekreacijskom centru Sisak (bazen)

Dnevni red:
Otvaranje skupštine

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- Radno predsjedništvo
- Verifikacijska komisija
- Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Usvajanje Poslovnika o radu

3. Izvješće Verifikacijske komisije

4. Izvješća
- IzvješćePredsjednika o radu ŠAK Sisak u 2017.
- Izvješće o radu Sudačke sekcije (Antun Sever)
- Izvješće trenera o aktivnostima u 2017. (Mateja Žebčević, Daša Hrkić)
- Izvješće o Financijskom poslovanju (Kristina Konjetić)
- Izvješće Nadzornog odbora o radu (Petar Zelić)

5. Rasprava, usvajanje izvješća i usvajanje odluka

6. Izmjena Statuta ( članak 3)

7. Potvrđivanje Program rada za 2018. godinu i prijava na Javni poziv (Josip Mrgan)

8. Potvrđivanje Financijskog plana za 2018. godinu (Kristina Konjetić)

9. Stručno – organizacijske pripreme za sezonu 2018.
- Plan staze, organizacija, financijski plan i vremenik aktivnosti za Sisački polumaraton (Drago Miličić, Marko Rafaj, Vladimir Terzić i Josip Mrgan)
- Plan, financijski plan i vremenik HUCIPT-a (Drago Miličić)
- Pravila, vremenik i natjecatelji u Ligi pet gradova (Marko Rafaj)
- Kalendar natjecanja 3. SINALIT 2018. (Marko Rafaj, Josip Mrgan)
- Okvirni nadnevci ostalih natjecanja (Jesenski kros 2018., 4. Noćni cener, 1. utrka „UZDIHOVAC“ trka u čast zaljubljeni– Valentinovo) – kalendar aktivnosti

10. Razno
- Uplata članarina za 2018.
- Domjenak

Zapisnik sa skupštine 2018

 

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????