Dokumentacija

Članarina
Prema članku 8 stavku 2 Statuta Atletskog kluba Sisak „ 2) Članovi kluba plaćaju mjesečnu i godišnju
članarinu. Visinu mjesečne i godišnje članarine određuje Upravni odbor Kluba.“
Zatražite pristupnicu za učlanjenje u AK Sisak putem e-maila: atletika.sisak@gmail.com

Podaci za uplatu mjesečne članarine – za maloljetne članove, koji treniraju u AK Sisak.

Žiro-račun AK Sisak: HR0623400091110061719

Platitelj: Ime i prezime (roditelj/skrbnik)
Primatelj: Atletski klub Sisak, Trg grada Heidenheima 1, 44000 SISAK
Iznos: 120 kn
Opis plaćanja: Članarina za 05/2020 (mjesec/godina) – Ime i prezime člana (dijete)
Poziv na broj: mjesec-2020. (Npr., ako plaćate članarinu za svibanj 2020. godine, upisujete 05-
2020, ako je za lipanj upisujete 06-2020 itd.)

Podaci za uplatu godišnje članarine:

Žiro-račun AK Sisak: HR0623400091110061719

Platitelj: Ime i prezime
Primatelj: Atletski klub Sisak Trg grada Heidenheima 1, 44000 SISAK
Iznos: 100 kn
Opis plaćanja: Članarina za 2020. godinu – Ime i prezime člana
Poziv na broj: 2020 – OIB